top of page
Groot_Werk.jpg
Actueel.jpg
Werk_1.jpg
Schetsboek.jpg
Audio.jpg
Jasper.jpg
Inspiratie.jpg

Persbureau Ameland, 2021

AMELAND HUUSKES

In 2021 maakte ik in samenwerking met Jeanet de Jong van Persbureau Ameland 9 bouwplaatjes van iconische Amelander "huuskes". Inclusief de vuurtoren. Om het voor iedereen toegankelijk te houden kozen we voor "vouwplaatjes" die als één geheel kunnen worden uitgesneden en in elkaar kunnen worden gevouwen. Alleen de vuurtoren heeft wat extra losse onderdelen. In 2023 volgde een 2e serie.

 

Na een paar analoge 'test-platen' (met pen en potlood getekend) ging ik over naar digitaal: Alle gebouwen zijn qua verhoudingen en huidige bestemming zéér nauwkeurig digitaal getekend en vervolgens met behulp van foto-software verder gedecoreerd.

 

De kaartjes uit serie 1 én 2 zijn voor €3,- op Ameland zelf te koop bij boekwinkel Enjoy Books in Hollum, bij de Vuurtoren (verkoopt alleen zichzelf) en Persbureau Ameland via  info@persbureau-ameland.nl Op het Youtube kanaal van Persbureau Ameland staan instructiefilmpjes voor enkele bouwplaatjes. 
 

NUMMER 1

HOLLUM, WESTERLAANKERK

De 1923 werd aan de Westerlaan in Hollum een nieuwe gereformeerde kerk gebouwd die tot 2022 als kerk in gebruik was. Op dit moment is in het 'Huuske' Fysiotherapie en Sportgelegenheid I Am Training gevestigd.

Image5.jpg
Image8_2.jpg

NUMMER 2

HOLLUM, HERBERG DE ZWAAN

Rijksmonument De Zwaan is gebouwd in 1772 als "herenlogement". Eigenlijk al vanaf het begin een van de vele succesvolle horecagelegen-heden in Hollum. https://www.herbergdezwaan.nl/

Image8.jpg
Image6_2.jpg

NUMMER 3

HOLLUM, MUSEUM SORGDRAGER

Woningen van kapiteins op de koopvaardij of walvisvaart werden in de zeventiende en acht-tiende eeuw als "commandeurswoningen" be-stempeld. Kapitein Pieter Cornelis Sorgdrager liet in 1751 zijn commandeurswoning bouwen aan de Herenweg in Hollum. Op dit moment is de woning - een rijksmonument - onderdeel van Cultureel Historisch Museum Sorgdrager.

Image6.jpg
Image9_2.jpg

NUMMER 4

HOLLUM, DE WELVAART

Het oudste deel van dit gebouw aan de Burenlaan in Hollum stamt uit 1662 en sinds 1765 is hier een herberg gevestigd. Na vele verbouwingen krijgt het in 1922 de naam "De Welvaart" die het vandaag de dag als café en restaurant nog steeds draagt.

https://www.dewelvaartameland.nl/

Image9.jpg
Image3_2.jpg

NUMMER 5

HOLLUM, WESTERLAAN 8

De Westerlaan in Hollum is al minstens 400 jaar lang bebouwd en bevat intussen woonhuizen uit alle lagen van de geschiedenis; van de bekende "commandeurswoningen" tot de rode bakstenen uit de jaren 30. Samen met Westerlaan 18 vormt nummer 8 al bijna 100 jaar een 'wit' begin van de Westerlaan.

Image3.jpg
Image7_2.jpg

NUMMER 6

HOLLUM, OOSTERLAAN 22

De Amelander dorpen tellen samen ruim 110 monumentale panden, waarvan veel nog in gebruik als woning. Oosterlaan 22 is een monu-mentale commandeurswoning uit 1761. "De horizontale richels in de gevel geven de rang aan van de zeevaarder van wie het huis was; hoe meer getande gevelranden, hoe hoger de rang. Zo betekende twee richels met muizentanden dat er een Commandeur op de walvisvaart woonde en twee richels waarvan de onderste met muizentanden was het teken voor de woning van een stuurman."www.commandeurtje.nl

Image7.jpg
Image4_2.jpg

NUMMER 7

HOLLUM, J. BAKKERSTRAAT 7

Voor zover bekend is dit rijksmonument, gebouwd in 1561, het oudste huis van Ameland. Aan-genomen wordt dat de muurankers die het jaartal aangeven in het verleden zijn verwisseld, waardoor vandaag de dag het jaartal 1516 op de gevel prijkt.

Image4.jpg
Image2_2.jpg

NUMMER 8

NES, HERVORMDE KERK

Rond het jaar 1725 werd deze kerk in Nes gebouwd als Gereformeerde kerk, daarna nog enkele malen verbouwd tot hoe deze er nu uit ziet. In 2022 werd bekend dat ook deze kerk haar functie verliest en een nieuwe bestemming krijgt. Op de website van ReliWiki is de kerk van buiten en van binnen uitgebreid te bekijken.

Image2.jpg

NUMMER 9

HOLLUM, VUURTOREN

De Amelander vuurtoren is gebouwd in 1881 door gieterij Nering Bögel uit Deventer, naar een ontwerp van Quirinus Harder. Koning Willem III gaf in die tijd opdracht tot de bouw. De losse segmenten zijn naar Ameland verscheept en ter plaatse op elkaar gezet. De vuurtoren is 55,3 meter hoog en heeft 14 trappen met in totaal 236 treden. Het huidige optiek is afkomstig van de oude vuuroren het Westhoofd bij Ouddorp op Goeree, die in 1945 door de Duitse bezetters was vernietigd. Het telt drie schitteringen per 15 seconden.

Image16.jpg
Image1_2.jpg

NUMMER 10

HOLLUM, ORANJEWEG 41

Deze huidige vakantiewoningen zijn in de Twee-de Wereldoorlog gebouwd als onderkomen voor de Duitse bezetters. Momenteel zijn het prima vakantiewoningen, verzorgd door Appartemen-ten bij de vuurtoren.

Image1.jpg
Image13_2.jpg

NUMMER 11

NES, RIXT VAN DONIASTRAAT 2

In 1900 werd in Nes een nieuw gemeentehuis gebouwd dat tot 1975 als zodanig dienst heeft gedaan. In dat jaar werd een nieuw gemeente-huis opgeleverd in het dorp Ballum, dat tot op heden nog steeds dienst doet. In het oude gemeentehuis aan de Rixt van Doniastraat huist momenteel Galerie Philadelphia.

Image13.jpg
Image14_3.jpg
Image14_2.jpg

NUMMER 12+13

BUREN, MUSEUM SWARTWOUDE

Deze grote boerderij maakt deel uit van Land-bouw- en Juttersmuseum Swartwoude. Om het gebouw volledig tot zijn recht te laten komen hebben we deze opgedeeld in 2 kaarten, die samen de volledige boerderij vormen.

Image14.jpg
Image14_4.jpg
Image14_1.jpg
Image10_2.jpg

NUMMER 14

NES, FREULEHUUSKE

In deze woning uit 1684 woonde Freule Julia van Heeckeren (1840-1927), waar uiteindelijk de naam "Freulehuuske" vandaan komt. 

Image10.jpg
Image11_2.jpg

NUMMER 15

NES, DE VERMANING

Een Vermaning is van oudsher een benaming voor het kerkgebouw van doopsgezinden. De Vermaning in Nes wordt nog gebruikt als kerk, maar ook als gelegenheid voor lezingen en culturele bijeenkomsten.

Image11.jpg
Image12_2.jpg

NUMMER 16

BALLUM, TOREN

De toren, tegenwoordig naast de hervormde kerk van Ballum, is in 1755 gebouwd als klokkentoren, voor het aangeven van de tijd maar ook het waarschuwen bij gevaar. Ook in Nes staat een vrijstaande klokkentoren. 

Image12.jpg

Met afsluitend nog een kijkje in het maakproces, van de eerste getekende versie tot de digitale lijntekeningen.

  • Wix Facebook page

website anno. 11/04/24

bottom of page